zdravotní sestra v nemocnici FN Královské Vinohrady