Ceník služeb

Ceník služeb

Ceník je platný pro všechny klienty od 01. 08. 2023

Školka je v provozu od 8:30 do 12:30 hodin

Roční registrační poplatek (nevratný)

  1 500,00 Kč

Měsíční školkovné (5 dnů)

10 640,00 Kč

Měsíční školkovné (4 dny)

8 990,00 Kč

Měsíční školkovné (3 dny)

7 440,00 Kč

Měsíční školkovné (2 dny)

5 790,00 Kč

Ostatní služby
Nárazové hlídání390/ hodina

Ani nárazové hlídání pro nás není žádným problémem. Můžete se na nás spolehnout.

Mimořádná docházka (mimo uhrazený pravidelný vstup)600/ den

Pobyt v polodenním programu je určen pro děti, které s námi stráví méně než 5 hodin.

Zkoušíme to bez maminky390/ 55 minut

Program je zaměřen na postupné osamostatnění dítěte a začlenění do kolektivu.

Výtvarné tvoření390/ 55 minut

Praktické ukázky práce s Montessori pomůckami a následná výroba pomůcek podle věku dítěte

Společná balená svačina  30,- Kč

V ceně školného jsou kromě programu, výukové pomůcky, hygienické prostředky a pojištění.

Platební podmínky:

Platba musí být zaplacena nejpozději do 25. v měsíci na měsíc následující převodem na bankovní účet: FIO banka, a.s.: 2401470854 /2010  VS: registrační číslo dítěte 0020.

Při podání  závazné přihlášky je vybírán roční nevratný registrační poplatek 1500,- Kč.  Bez uhrazení tohoto poplatku, není z naší strany přihláška považována za závaznou. Poplatek není odpočitatelný ze školného ani z žádných dalších plateb.

Pro děti mladší 2 let neúčtujeme žádnou přirážku ke standardním cenám.

V PŘÍPADĚ ABSENCE SE UHRAZENÉ ŠKOLNÉ NEVRACÍ.

V měsíci prosinci 2023 a únoru 2024 bude platba snížena  o ¼ s ohledem na prázdniny.

V případě mimořádného navýšení docházky, mino uhrazený pravidelný vstup, např. vaše návštěva lékaře, nemoc, pracovní vytíženost, účtujeme 600,- Kč za den.

Při dopoledním pobytu dětí ve školce je nutné děti vyzvedávat v době od 12.30 do 13.00 hod., při nedodržení tohoto času je účtována částka 300,- Kč za každou započatou hodinu.

 

Rozpis prázdnin 2023/ 2024:

Školní rok: září až červen (dodržujeme státní svátky a tyto prázdniny).

Začínáme  v pondělí 4. 9. 2023

Vánoční prázdniny  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

Jarní prázdniny 5. 2. 2024 – 11. 2. 2024

Končíme  29. 6. 2024