Kurzy pro veřejnost

Společně se zaměříme na posílení koncentrace a vnímání, postřeh, nacházení slov a formulování vyjadřování, na asociační myšlení a logické uvažování. To vše pomocí jednoduchých, nenáročných a zábavných cvičení. Termíny: 10.1.2024, 6.3.2024, 15.5.2024, 10.6.2024, 24.7.2024

Nejen zdravá výživa, ale i celkové ladění člověka tvoří jeden celek. Zastavme se a naučme se relaxovat mysl, pozitivně uvažovat, zkrátka zažeňme deprese a splíny. Termíny: 17.1.2024, 13.3.2024, 22.5.2024, 17.6.2024

Pochopíte více svou osobnost a chování, začnete chápat osobnosti druhých lidí. Díky tomu se naučíte efektivněji jednat a komunikovat s lidmi. Tento kurz vám výrazně pomůže tehdy, pokud pracujete s lidmi – především pokud jste personalista, manažer, učitel, sociální pracovník apod. Také vám pomůže v soukromém životě. Pochopíte lépe své blízké, rodiče, děti, životní partnery atd. Termíny: 24.1.2024, 20.3.2024, 29.5.2024, 24.6.2024

Budeme se učit získat schopnost jasně, a efektivně se vyjádřit a to i okamžité nápady a své myšlenky a poslouchat a porozumět názorům ostatních lidí.  Dále se naučíme naslouchat a získat schopnost přizpůsobit se různým situacím a změnám nejen v pracovním prostředí. Termíny: 31.1.2024, 27.3.2024, 5.6.2024, 31.6.2024

Řekneme si, jak získat schopnost přicházet s novými a inovativními nápady a schopnost aktivně hledat řešení a předcházet problémům. Vše na příkladech a cvičeních, které si sami vymyslíme, podle vašich životních příběhů. Termíny: 7.2.2024, 3.4.2024, 12.5.2024, 12.6.2027

Jak získat rychle schopnost se rychle se přizpůsobit novým situacím a pracovním prostředím a schopnost vcítit se do pocitů a potřeb ostatních lidí. To vše na praktických případech. Termíny: 12.2024, 10.4.2024, 19.5.2024, 19.6.2024

Proč chápeme kritické myšlení jako schopnost dbát na to, abychom hledali dobré důvody pro svá přesvědčení. Tzn. schopnost kriticky posoudit doložená zdůvodnění (např. schopnost  a naučit se rozpoznat logické chyby druhých či nesrovnalosti v argumentaci), schopnost rozpoznat osobní motivaci pro zastávání svého názoru atd. Termíny: 21.2.2024, 17.4.2024, 26.5.2024, 26.6.2024

Téma může být pro některé nové, eustres, distres, najití vlastních stresorů,  vlastního řádu, který by nám umožnil se vyvarovat stresovým faktorům a naučit se relaxační cvičení. Formy relaxací, jak bojovat s krátkodobým a dlouhodobým stresem, jak předejít vyhoření a podívání se do svého nitra. Součástí je mnoho případů, osobních cvičení, testů. Termíny: 28.2.2024, 24.4.2024, 17.7.2024,