Program

Program miniškolky

Jak probíhá den ve školce?

08.00 – 08.30 příchod dětí
08.30 – 09.30 vlastní činnost – práce s pomůckami Montessori (rozvoj logického myšlení a obratnosti,
hrubé a jemné motoriky, výuka přírodovědy, písmena, čísla)
09.30 – 10.00 společné vítaní, počítání a představování, kalendář, zpívání a básničky
10.00 – 10.30 svačina, herna
10.30 – 11.00 společná pohádka, základy slušného chování, tancování podle hudby
11.00 – 12.00 pobyt venku na zahradě
12.00 – 12.30

12.30 – 13.00

vlastní oběd

volná zábava, odchod domů