úspěšné absolvování kurzu Výchova a vzdělávání dětí metodou Marie Montessori, akreditace MŠMT č.j. 14 189/2009-25-355 (rozsah 300 hodin) pro práci s dětmi ve věku 3 – 6 let a získání Českého národního diplomu Montessori, číslo 390.